95

Χρόνια Δραστηριοποίησης
About Lamdastock

ποιοι ειμαστε

Η LAMDASTOCK είναι μεταξύ των μεγαλυτέρων (από τις Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις/MSMEs) εμπορικών επιχειρήσεων του νησιού της Κεφαλονιάς στην κατηγορία λύσεων εφοδιασμού (επιμελητειακή υποστήριξη). Από το 1922 η οικογένεια Γ. ΛΥΚΟΥΔΗ δραστηριοποιείται στο Γενικό Εμπόριο και έχει μάθει να επιχειρεί από γενιά σε γενιά.

Ειδικότερα, η επιχείρηση εκμεταλλεύεται ένα εξειδικευμένο και ανταγωνιστικά ελκυστικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων με διττό χαρακτήρα, ήτοι: τη χειμερινή περίοδο εφοδιάζει με τα σχετικά προϊόντα (αγροτοχημικά προϊόντα & ζωοτροφές) όλες τις κτηνοτροφικές και γεωργικές μονάδες του νησιού της Κεφαλονιάς και την εαρινή περίοδο εφοδιάζει με τα σχετικά προϊόντα (τρόφιμα & ποτά) όλες τις οντότητες επισίτισης και φιλοξενίας του νησιού. Διαφορετικά αλλά και σχετικά μεταξύ τους προϊόντα και υπηρεσίες, με αυστηρά καινοτόμα χαρακτηριστικά και ιδιότητες που ικανοποιούν διατυπωμένες ανάγκες.

Η ανταγωνιστική μας διαφοροποίηση είναι η οργάνωση και η εξειδίκευση: ειδίκευση σε σειρά προϊόντων, ειδίκευση στα χαρακτηριστικά του προϊόντος, ειδίκευση στην ποιότητα και την τιμή, ειδίκευση στις διαδικασίες εξυπηρέτησης των πελατών, κ.λ.π.

ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΑΜΑΤΟΣ

Για την LAMDASTOCK το σύνολο στόχων και το όραμα —για το πώς σκοπεύει να ανταγωνιστεί και τι είδους οργάνωση θέλει να γίνει με βάση τις συνθήκες του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος— είναι η κεντρική συνιστώσα που παρακινεί για δράση.

Το όραμα αυτό αναφέρεται στο πως σκοπεύουμε να διαχειριστούμε τα logistics και την εφοδιαστική αλυσίδα ώστε να δημιουργήσουμε αξία για τους πελάτες μας. Τα τέσσερα στοιχεία της αξίας πελάτη τονίζονται ως καλύτερα, γρηγορότερα, φθηνότερα, εγγύτερα και ο χάρτης της δήλωσης οράματος που οδηγεί στην επίτευξη των στόχων διατυπώνεται ως εξής:

Αποστολή

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Η επιχειρηματική δομή της LAMDASTOCK επιδιώκει την τοποθέτηση του πελάτη στο επίκεντρο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τον ανασχεδιασμό όλων των συστημάτων και διαδικασιών, με στόχο τη βελτίωση της ταχύτητας ανταπόκρισης και την αξιοπιστία της ανταπόκρισης αυτής.

Υπάρχουμε για να προσελκύουμε και να διατηρούμε τους πελάτες

Με αυστηρή επιμονή σε αυτό το αξίωμα, η επιτυχία είναι δεδομένη.

Επιγραμματικά, η πραγματική επιδίωξη της επιχείρησης είναι κυρίως η δημιουργία μιας συνεπούς εμπειρίας ποιότητας για τους πελάτες της, και όχι τόσο μια εσωστρεφής προτεραιότητα σε υπηρεσίες και διαδικασίες.

Γιώργος Λυκούδης

Founding CEO

Insights on Logistics

Logistics powers global economies. Digital is reshaping the transportation and logistics industry in ways that will have a dramatic impact on the flow of people and goods around the world. Explore McKinney’s most recent thought leadership on the rail, postal and parcel, logistics and freight, shipping, and transportation industries.

Πελατολόγιο

Οι πελάτες μας

Πελατολόγιο