Προϊόντα

Η LAMDASTOCK είναι εταιρεία επιμελητειακής υποστήριξης με ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων (οικογένειες λύσεων) για επιχειρήσεις επισίτισης και φιλοξενίας, γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες. Η εταιρία έχει κίνητρα να είναι έντιμη, έμπιστη και ευαίσθητη στις ανάγκες του πελάτη και διακρίνεται: για την αφοσίωση στους πελάτες, την ικανοποίηση των αναγκών και την κατανόηση των προσδοκιών των, την καθιέρωση προτύπων εξυπηρέτησης και γενικότερα για την πελατοκεντρική της συμπεριφορά. 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Εφοδιάζουμε (τροφοδοτούμε) με τα σχετικά προϊόντα (τρόφιμα & ποτά) όλες τις οντότητες Επισίτισης και Φιλοξενίας (οργανωμένη λιανική, χονδρεμπόριο, ξενοδοχεία & μαζική εστίαση) του νησιού.

Αγροτοχημικά Προϊόντα & Ζωοτροφές

Το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων αυτών συμπεριλαμβάνει τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα βιοκτόνα, τα λιπάσματα και τις ζωοτροφές.

Προϊόντα Καθαρισμού, Απολύμανσης & Υγιεινής

Μια εξειδικευμένη κατηγορία προϊόντων με αμιγώς επαγγελματικό χαρακτήρα. Δοκιμασμένες, αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες λύσεις Καθαρισμού, Απολύμανσης και Υγιεινής που διατηρούν ένα ασφαλές, καθαρό και υγιεινό επιχειρησιακό περιβάλλον

icon
32.125 +
Παραδόσεις
icon
23.786 +
KM ανά περίοδο
icon
12.986 +
Τόνοι προϊόντων
icon
1.200 +
Ευχαριστημένοι πελάτες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η LAMDASTOCK είναι εταιρεία επιμελητειακής υποστήριξης με ολοκληρωμένες, αξιόπιστες & επαγγελματικές 3PL (Third Party Logistics) λύσεις —μέσω των υπηρεσιών Αποθήκευσης, Διανομής και Cross Docking— και με υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας που μεγιστοποιήσουν το συνολικό όφελος και δίνουν αξία στην επιχείρησή σας.

Αποθήκευση

Οι εταιρικές υποδομές (δομημένο σύστημα) επιμελητείας και αποθήκευσης με εξειδικευμένο εξοπλισμό για τη διαχείριση των αγαθών, τη μετακίνηση, τη στοιβασία και την προετοιμασία της παραγγελίας, διασφαλίζουν τη λειτουργικότητά μας και την εξυπηρέτηση των πελατών.

Επιγραμματικά, η διαχείριση των logistics είναι μηχανοποιημένη και ο εξοπλισμός της εταιρίας αποτελείται από: ολοκληρωμένα συστήματα αποθήκευσης ―τύπου back to back, picking racks, drive in― ανυψωτικα VNA ―reach tracks, radio shulte― ανελκυστήρες, παλέτες, ηλεκτρικά και χειροκίνητα περονοφόρα.

Επιπλέον, έχουν εγκατασταθεί σύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας και ασφάλειας.

Διανομή

Οργανώσαμε την εισροή, την εσωτερική διακίνηση και την εκροή των προϊόντων κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μας. Η αύξηση της αξίας επιτυγχάνεται μέσω των στρατηγικών στόχων:

Σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή και παράδοση προϊόντων χωρίς ελαττώματα. Χρήση του χρόνου ως ανταγωνιστικού εργαλείου.

Φόρτωση, διανομή και παράδοση των αγαθών σας (με βάση προκαθορισμένους χρόνους παράδοσης), υλοποιείται από ένα στόλο τριών (03) ιδιόκτητων οχημάτων.

Cross Docking

Για την εξυπηρέτηση του μεταφορικού έργου των πελατών μας, δημιουργήσαμε την υπηρεσία Cross Docking Έξυπνη Διανομή με σύντομη ή καθόλου αποθήκευση. Η υπηρεσία Cross Docking, ελαχιστοποιεί τα πάγια κόστη διανομής καθώς χρησιμοποιεί περιοχές στάσης, διαμορφώνεται ανάλογα με τις παραγγελίες και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης πελάτη.

Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Διαδικασίες όπως: η διαχείριση e-Β2Β2C παραγγελιών, η επεξεργασία άμεσης αναπλήρωσης αποθεμάτων, η διανομή σε όλο το νησί σε συνδυασμό με logistics υπηρεσίες, οι μεταφορές ειδικών φορτίων και η διαχείριση express αποστολών, η υιοθέτηση προτύπων ποιοτικού ελέγχου, η ιχνιλασιμότητα και ασφάλεια των αγαθών, η διαφανής και βάσει αξίας τιμολόγηση, η ευελιξία στις πληρωμές και η αξιοπιστία: στην έγκαιρη παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών, στην πληρότητα της παραγγελίας και στο χρόνο του κύκλου της παραγγελίας, αποτελούν τον πυρήνα των Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας που απολαμβάνουν οι συνεργάτες μας.

Η στρατηγική τοποθέτησης και διαφοροποίησης της εταιρίας αλλάζει καθώς αλλάζουν η αγορά και οι ανταγωνιστές. Απλός στόχος της επιχείρησης είναι η ικανοποίηση και η διατήρηση των πελατών, γι’ αυτό η διαχείριση των προϊόντων γίνεται ανάλογα με την δραστηριότητα του πελάτη. Η βάση για ποιοτική επαφή είναι ο ειλικρινής σεβασμός, ο οποίος αντικατοπτρίζεται στη συμπεριφορά της επιχείρησης, αλλά και γενικότερα όλη η δραστηριότητα της εταιρίας είναι αντικείμενο προσεκτικού και προληπτικού management.

Συνεργαστείτε μαζί μας

ΠΑΡΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ