95

Χρόνια Δραστηριοποίησης
Αποθήκευση

οι εταιρικες μας υποδομες

Οι εταιρικές υποδομές (δομημένο σύστημα) επιμελητείας και αποθήκευσης με εξειδικευμένο εξοπλισμό για τη διαχείριση των αγαθών, τη μετακίνηση, τη στοιβασία και την προετοιμασία της παραγγελίας, διασφαλίζουν τη λειτουργικότητά μας και την εξυπηρέτηση των πελατών.

Επιγραμματικά, η διαχείριση των logistics είναι μηχανοποιημένη και ο εξοπλισμός  της εταιρίας αποτελείται από: ολοκληρωμένα συστήματα αποθήκευσης ―τύπου back to back, picking racks, drive in― ανυψωτικα VNA ―reach tracks, radio shulte― ανελκυστήρες, παλέτες, ηλεκτρικά και χειροκίνητα περονοφόρα.

Επιπλέον, έχουν εγκατασταθεί σύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας και ασφάλειας.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ
ΜΗΝΥΜΑ