95

Χρόνια Δραστηριοποίησης
Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

προτυπεσ υπηρεσιες

Διαδικασίες όπως: η διαχείριση e-Β2Β2C παραγγελιών, η επεξεργασία άμεσης αναπλήρωσης αποθεμάτων, η διανομή σε όλο το νησί σε συνδυασμό με logistics υπηρεσίες, οι μεταφορές ειδικών φορτίων και η διαχείριση express αποστολών, η υιοθέτηση προτύπων ποιοτικού ελέγχου, η ιχνιλασιμότητα και ασφάλεια των αγαθών, η διαφανής και βάσει αξίας τιμολόγηση, η ευελιξία στις πληρωμές και η αξιοπιστία:

Διαδικασίες όπως: η διαχείριση e-Β2Β2C παραγγελιών, η επεξεργασία άμεσης αναπλήρωσης αποθεμάτων, η διανομή σε όλο το νησί σε συνδυασμό με logistics υπηρεσίες, οι μεταφορές ειδικών φορτίων και η διαχείριση express αποστολών, η υιοθέτηση προτύπων ποιοτικού ελέγχου, η ιχνιλασιμότητα και ασφάλεια των αγαθών, η διαφανής και βάσει αξίας τιμολόγηση, η ευελιξία στις πληρωμές και η αξιοπιστία: στην έγκαιρη παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών, στην πληρότητα της παραγγελίας και στο χρόνο του κύκλου της παραγγελίας —αποτελούν τον πυρήνα των Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας που απολαμβάνουν οι συνεργάτες μας.

Η στρατηγική τοποθέτησης και διαφοροποίησης της εταιρίας αλλάζει καθώς αλλάζουν η αγορά και οι ανταγωνιστές. Απλός στόχος της επιχείρησης είναι η ικανοποίηση και η διατήρηση των πελατών, γι’ αυτό η διαχείριση των προϊόντων γίνεται ανάλογα με την δραστηριότητα του πελάτη. Η βάση για ποιοτική επαφή είναι ο ειλικρινής σεβασμός, ο οποίος αντικατοπτρίζεται στη συμπεριφορά της επιχείρησης, αλλά και γενικότερα όλη η δραστηριότητα της εταιρίας είναι αντικείμενο προσεκτικού και προληπτικού management.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ
ΜΗΝΥΜΑ